نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج > آموزش های تخصصی و کاربردی ویژه بازارکار

ثبت نام دوره چرم(مصنوعات چرمی)

تعداد جلسات: ۱۰جلسه روزهای برگزاری: چهارشنبه ها زمان برگزاری: ۱۳ الی ۰۹ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان ها ۰۹۳۵۴۶۷۰۴۰۱) جهت […]

ثبت نام دوره طراحی لباس

تعداد جلسات: ۴۰ جلسه روزهای برگزاری: پنج شنبه ها زمان برگزاری: ۱۷ الی ۰۹ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان […]

ثبت نام دوره طراحی گرافیک

تعداد جلسات: ۴۰ جلسه روزهای برگزاری: پنج شنبه ها زمان برگزاری: ۱۵ الی ۰۹ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان […]

ثبت نام دوره طلاسازی

تعداد جلسات: ۴۰جلسه روزهای برگزاری: شنبه الی چهارشنبه زمان برگزاری: ۱۸ الی ۱۵ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:خردادماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان ها ۰۹۳۵۴۶۷۰۴۰۱) […]

ثبت نام دوره اتوکد(AUTOCAD)

تعداد جلسات: ۱۰جلسه روزهای برگزاری: پنج شنبه ها زمان برگزاری: ۱۵ الی ۱۲ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان ها ۰۹۳۵۴۶۷۰۴۰۱) […]

ثبت نام دوره معماری و دکوراسیون داخلی

تعداد جلسات: ۴۰ جلسه روزهای برگزاری: سه شنبه ها و پنج شنبه ها زمان برگزاری: ۲۰ الی ۱۴ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی […]

ثبت نام دوره تکنیک های نقاشی

تعداد جلسات: ۱۰جلسه روزهای برگزاری: پنج شنبه ها زمان برگزاری: ۱۴ الی ۰۹ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان ها ۰۹۳۵۴۶۷۰۴۰۱) […]

ثبت نام دوره جامع عکاسی

تعداد جلسات: ۴۰ جلسه روزهای برگزاری: پنج شنبه ها زمان برگزاری: ۱۵ الی ۰۹ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان […]

ثبت نام دوره عکاسی با موبایل

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه روزهای برگزاری: پنج شنبه زمان برگزاری: ۱۳ الی ۰۹ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان ها ۰۹۳۵۴۶۷۰۴۰۱) […]

ثبت نام دوره نقاشی کودکان

تعداد جلسات:۱۰جلسه  روزهای برگزاری:  یکشنبه  زمان برگزاری:۱۲:۰۰ الی ۹:۰۰ ظرفیت: ۱۰ نفر    نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) تاریخ شروع: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ تاریخ پایان: ۱۴۰۳/۰۵/۲۸   جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان ها ۰۹۳۵۴۶۷۰۴۰۱) جهت مشاهده سایر […]

بالا