نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   تجدید نظر

مهلت ثبت درخواست تجدید نظر نمره دروس ترم مهر ۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان گرامی  می رساند مهلت ثبت درخواست تجدید نظر نمره دروس ترم (مهر ۱۴۰۱)  ۱-۱۴۰۱ توسط دانشجو از  ۶ بهمن ماه تا ۷ بهمن ماه می باشد. لذا دانشجویانی که درخواست تجدید نظر دارند، در زمان اعلام شده در سامانه هم آوا نسبت به ثبت در خواست اقدام نمایند .

تمدید مجدد زمان تجدید نظر نمرات نیمسال ۹۹۲

تجدید نظر نمرات نیمسال ۹۹۲ با توجه به اختلال در سامانه هم آوا درخواست تجدیدنظر دانشجو برای نمرات نیمسال ۹۹۲ از ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۴ امکان پذیر می باشد .

بالا