نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج > معرفی رشته های مرکز و سرفصل مصوب
۵۵۲۳ بازدید

تعداد عنوان رشته های اجرا شده از بدو تاسیس تاکنون: ۵۷ کاردانی: ۳۵ کارشناسی: ۲۲
عناوین دوره های در حال اجرای کاردانی

عناوین دوره های در حال اجرای کارشناسی ناپیوسته

 • مدیریت بورس
 • سینما- تصویر برداری
 • عکاسی- تبلیغات
 • گرافیک- تصویر سازی
 • شهرسازی
 • معماری- طراحی محیط داخلی
 • فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
 • فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات
 • فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک
 • نقاشی- نقاشی
 • گرافیک- گرافیک تزیینی و محیطی
 • گرافیک- پوستر و نشانه
 • فناوری اطلاعات- طراحی صفحات وب
بالا