نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج > اخبار مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج > اخبار آموزشی > کارورزی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (بهمن ماه) اطلاعیه چهارم
۶۷ بازدید

مرحله ۲  (دریافت معرفی نامه و فرم محل کارورزی)

  1. دانشجو می بایستی پس از دریافت معرفی نامه و فرم از دانشگاه نسبت به اخذ تایید از محل کارورزی اقدام نموده و نامه مذکور را به مرکز آموزش تحویل نماید.

                                                          ⇓تاریخ های بسیار مهم

تاریخ دریافت معرفی نامه و فرم محل کارورزی  از دانشگاه  ⇐  روزهای دوشنبه تا چهارشنبه  ۲۰ تا  ۲۲ اردیبهشت ماه

                                                                    ◊

تاریخ تحویل معرفی نامه و فرم محل کارورزی  به دانشگاه  ⇐  روزهای  شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه

اسامی دانشجویان مندرج در جدول زیر جهت دریافت معرفی نامه به مرکز مراجعه کنند.

نام_و__نام_خانوادگی_دانشجو شماره_دانشجویی
نرگس حاجی کرمانشاهی ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۳
منا هدایتی ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۰
فاطمه عزیزی ۹۸۱۱۴۰۳۸۱۷۰۳۳۲
علیرضا اسکندری ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۴
نسترن صنوبر برونده ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۲
محمد جواد حشمی پور ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۲۴
مهسا حیدری مقدم ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۴
مهسا حیدری مقدم ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۴
یاسر  شیرخشت ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۹۴
محمد فولادوند منصوری ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۲۰
مژگان باقری ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۷
مریم قربانزاد عروس ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۰۲
مریم قربانژاد عروس ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۰۲
مهساسرچمی ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۳
شیوا نجار ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۱
مریم مرادی ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۸۲
ندا هدایتی ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۹۰
سجاد زنگنه ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۵
زهرا انگوتی ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۳
ثریا نصیری قرقشه ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۶۶
کیمیا اشرفی ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۶
حسین دژکامه ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۷
نسیم بالانه آقبلاغ ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۲۳
یاسمین راشدی ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۹
پریسا محبی ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۴

برچسب ها:

کارورزی8

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا