نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج > اخبار مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج > اخبار آموزشی > تغییر روز و ساعت و شیوه برگزاری امتحان معرفی به استاد نیمسال تابستان
۹۷۳ بازدید

به اطلاع می رساند نظر به درخواست های مکرر دانشجویان تاریخ امتحان معرفی به استاد به روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۳ به صورت مجازی در سامانه آزمون بر خظ جهاددانشگاهی تغییر یافت.

نام کاربری : شماره دانشجویی
رمز عبور: کدملی (بدون صفر قبل از عدد)‌
برای مثال
شماره دانشجویی: ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۶
کد ملی (بدون صفر قبل از عدد ۰۰۱۱۳۸۱۶۰۰) ⬅️ ۱۱۳۸۱۶۰۰

سامانه آزمون بر خط جهاددانشگاهی

سامانه هم آوا

 1. دقت داشته باشید در صورت غیبت در سر جلسه امتحان تاریخ فارغ التحصیلی شما به نیمسال بعد به تعویق خواهد افتاد.

 2. در صورت هرگونه خطای آموزشی از جمله عدم رعایت سقف انتخاب واحد، عدم رعایت پیشنیاز، عدم رعایت سرفصل دروس و همچنین عدم پاس کردن درس دانش خانواده و جمعیت عواقب آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.

 3. ملاحضه نمایید قبل از برگزاری آزمون حتماً باید شهریه خود را در سامانه هم آوا به صورت اینترنتی با داشتن اطلاعات کارت بانکی و رمز یک بار مصرف قبل از آزمون پرداخت نمایید.

 4. دانشجویان مرکز فرهنگ و ارشاد اسلامی که معرفی به استاد دارند به جناب اقای سادات حسینی مراجعه نمایند

 5. در صورتیکه نام شما در لیست ذیل وجود نداشت جهت بررسی فردا سه شنبه ۲۷ مردادماه به کارشناس خود مراجعه نمایید

  شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی نام‌درس نام مدرس
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۲۴ مهلا پیل ور تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی طهماسب طالبی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۹۹ راضیه محمدی تاریخ نقاشی شرق مرضیه اسکندری
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۶۴ شمیم مرادی انقلاب اسلامی ایران احمد بیگلری
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۲ محمدامین سواری ساختمان داده ها و الگوریتم علی قلعه
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۵ مینا درکهء کارآفرینی سعیده سعیدبنادکی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۴۸ مریم آقائی چنارلق تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی طهماسب طالبی
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۱۱۶ پریسا معظمی دانش خانواده و جمعیت مرضیه رفیعی
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۲ مائده سعیدی پاکیزه انقلاب اسلامی ایران احمد بیگلری
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۴۰ نگار نعمتی فرد انقلاب اسلامی ایران احمد بیگلری
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۱۱ انسیه اکبری مرویلی انقلاب اسلامی ایران احمد بیگلری
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۱۱ انسیه اکبری مرویلی تفسیر موضوعی قرآن محمد رضا عسکری
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۰۱ مهسا میزانی فارسی الهام آزاده رنجبر
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۴ محمد اسمعیلی صیقلاهی گزارش نویسی احمدرضا فیروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۴ سیده عارفه میرباذل اندیشه اسلامی۲(نبوت و امامت) حسین رنجبر حسین حاجلو
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۴ سیده عارفه میرباذل رسانه و مخاطب شناسی مریم قوامی فرد
  ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۹ پریسا چهره سای جنکی دانش خانواده و جمعیت مرضیه رفیعی
  ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۹ پریسا چهره سای جنکی اصول و مبانی زنجیره تامین علی نوروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۸ کیمیا پیرهادی فارسی احمدرضا فیروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۷۱ فرشته ولی پورگنجی کارآفرینی سعیده سعیدبنادکی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۷۱ فرشته ولی پورگنجی گزارش نویسی احمدرضا فیروزی
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۷ سیامک تقی نژادسعداباد کارآفرینی سعیده سعیدبنادکی
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۷ سیامک تقی نژادسعداباد اصول سرپرستی علی نوروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۷۹ سارا عامری جامعه شناسی عمومی مریم قوامی فرد
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۱۲۱ علی موسی زادآبکنار ریاضی پیش دانشگاهی بیژن سلیمانی
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۱۲۱ علی موسی زادآبکنار ریاضی علم کامپیوتر بیژن سلیمانی
  ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۱۸۹ سیدیاسر میرمعینی اندیشه اسلامی۱ حسین رنجبر حسین حاجلو
  ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۱۸۹ سیدیاسر میرمعینی فارسی احمدرضا فیروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۱ هدیه مهدوی مدیریت کسب و کار و بهره وری سیدیوسف حسینی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۹ هانیه تاجیک مهارت ها و قوانین کسب و کار سیدیوسف حسینی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۹ هانیه تاجیک اخلاق اسلامی زهرا براتلو
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۱ دلارام دریکوندی انقلاب اسلامی ایران احمد بیگلری
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۱ دلارام دریکوندی مدیریت مراکز و سازمانهای هنری علی نوروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۸۱ سیده فرناز فاطمی انرجان تاریخ لباس،پارچه و نساجی در ایران مرسده فاطمه یزدان بخش
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۸۱ سیده فرناز فاطمی انرجان مهارت ها و قوانین کسب و کار سیدیوسف حسینی
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۰۳ سبا اسدی فردهوای انقلاب اسلامی ایران احمد بیگلری
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۴۵ زهرا کامجو کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات مینا سادات ربطی
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۵۲ مهسا رضائی کلوانی اصول سرپرستی علی نوروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۷۵ نرجس شیبانی انقلاب اسلامی ایران احمد بیگلری
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۰ فاطمه حق پرست کارآفرینی سعیده سعیدبنادکی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۰ فاطمه حق پرست دانش خانواده و جمعیت مرضیه رفیعی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۵۹ علی خرمی مهر کارآفرینی سعیده سعیدبنادکی
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۷ محمدمهدی پورعرب اخلاق حرفه ای سیدیوسف حسینی
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۷ محمدمهدی پورعرب فرهنگ عمومی مریم قوامی فرد
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۹ مهدی رضائی گزارش نویسی احمدرضا فیروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۸۷ سجاد غلامی ریاضی عمومی بیژن سلیمانی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۸۵ پریا حاجی پور نقاشی طبیعت مصطفی چوب تراش زاده
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۲۴ زهرا منجم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی طهماسب طالبی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۹ مریم حسینیان زاده اخلاق حرفه ای سیدیوسف حسینی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۹ مریم حسینیان زاده دانش خانواده و جمعیت مرضیه رفیعی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۶۰ فاطمه غلامی مدیریت مراکز و سازمانهای هنری علی نوروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۶۰ فاطمه غلامی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی طهماسب طالبی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۹۶ مرجان فرزاد مدیریت مراکز و سازمانهای هنری علی نوروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۳ شهرزاد محمدزاده مدیریت مراکز و سازمانهای هنری علی نوروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۲۶ شادی تیربند تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی طهماسب طالبی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۲۶ شادی تیربند انقلاب اسلامی ایران احمد بیگلری
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۷۴ معصومه سلکی فارسی الهام آزاده رنجبر
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۴۷ فاطمه بدرقلی زبان خارجی عمومی زهرا احمدی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۹ مریم دهقانی پور ایمنی و بهداشت محیط کار محمد معاف
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۷ بهراد مظهری دافچاهی اندیشه اسلامی۲(نبوت و امامت) حسین رنجبر حسین حاجلو
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۷ بهراد مظهری دافچاهی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی طهماسب طالبی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۲ سارا رضائی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات مینا سادات ربطی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۰۴ مهرآذین غفوری مهارت ها و قوانین کسب و کار سیدیوسف حسینی
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۹ خاتون عبدالرحیمی انزابی فرهنگ عمومی مریم قوامی فرد
  ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۹۰۱۷۸ علیرضا گرشاسبی تفسیر موضوعی نهج البلاغه محمد رضا عسکری
  ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۹۰۱۷۸ علیرضا گرشاسبی مسایل حقوقی و اخلاقی معماری داخلی علی شجاعی
  ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۴۵۴ الناز مختاری ایمنی و بهداشت محیط کار محمد معاف
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۰۵ سیدکمال موسوی پی دانش خانواده و جمعیت حسین رنجبر حسین حاجلو
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۰۵ سیدکمال موسوی پی فلسفه پوشش اسلامی سارا حاجی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۳۳ محمدعلی قصاب زاده سریزدی اخلاق اسلامی زهرا براتلو
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۴۹ مهناز پیران قرنی کارآفرینی سعیده سعیدبنادکی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۲ شقایق حیدری اخلاق حرفه ای سیدیوسف حسینی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۶۱ دلارام لوائی مهارت ها و قوانین کسب و کار سیدیوسف حسینی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۶۱ دلارام لوائی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات مینا سادات ربطی
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۳ زهرا کوه فلاح تاریخ هنر ایران(قبل و بعد از اسلام) محمدرضا مسیح راد
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۳ زهرا کوه فلاح مسایل حقوقی و اخلاقی معماری داخلی علی شجاعی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۷ زهرا خدابخشی آشنایی با دفاع مقدس مقصود محمودی
  ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۹۰۴۰۸ امیرحسین دشتی انیمیشن و رسانه محمد طاهری
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۷ نادیا جعفری اوجقاز فارسی احمدرضا فیروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۶۵ سیدکریم موسوی خلیله ده معماری جهان اسلامی محمد رضا ابوالفتحی راد
  ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۶۵ وحید محمدی گزارش نویسی احمدرضا فیروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۸۸ الهه عبدالهی شنگل فلسفه پوشش اسلامی سارا حاجی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۸۸ الهه عبدالهی شنگل فارسی احمدرضا فیروزی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۰ محمدرضا بیات ریاضیات مهندسی بیژن سلیمانی
  ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۷۹ سکینه صلواتی آشنایی با دفاع مقدس مقصود محمودی
  ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۲۶ فاطمه عزیزیان بروجن ارتباطات انسانی علی اصغر اسماعیل زاده

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا