نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج > کاردانی حرفه ای چاپ ـ چاپ پوشاک
۱۶ بازدید


هدف از برگزاری دوره کاردانی چاپ پوشاک آماده کردن افراد متعهد و متخصصی است که با بهره گیری از میراث قوی فرهنگی و هنری، در نظر گرفتن نیازهای چاپ و بهره گیری از ماشین آلات موجود بتوانند نیازهای چاپ پوشاک را در طراحی و تولید برطرف نمایند. این افراد با فراگیری مبانی علوم نظری مورد نیاز و کسب مهارت های علمی در حد مطلوب می توانند نیاز روزافزون جامعه را در زمینه جاپ پوشاک برای قشرها، مشاغل و سنین مختلف پاسخگو باشند. نیازهای بخش بازار را برطرف نمایند و در افزایش کارایی افراد تحت نظر خود در واحدهای تولیدی و توسعه بهره وری مفید و موثر واقع شوند.

ضرورت و اهمیت:
با توجه به لزوم ارتقاء سطح کمی و کیفی طراحی و تولید پوشاک در کشور، تربیت نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز کارخانجات و واحدهای تولیدی جهت چاپ پوشاک امری بسیار ضروری است. لذا با توجه به نیازهای روزافزون جامعه به انواع پوشاک با چاپ های متفاوت (انواع طرح ها و نقوش با تکنیک های متفاوت) بررسی های به عمل آمده و نبود متخصص کافی در این رشته، برنامه ریزی آموزشی کاردانی ناپیوسته چاپ پوشاک در جهت تحقق اهداف مورد نیاز در قالب این برنامه به عمل آمده است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک دانش آموختگان:
ـ گزارش نویسی و مستندسازی
ـ ارائه گزارش نتایج کار و جریاتن فعالیت ها (Presentation)
ـ انجام کار گروهی
ـ طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ـ بهره گیری از رایانه
ـ برقراری ارتباط موثر در محیط کار
ـ سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ـ خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
ـ ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
ـ رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ـ اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (SHC)
ـ تفکر نقادانه و اقتضایی
ـ خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:
ـ ارائه طرح های مناسب جهت انواع پوشاک با تکنیک های متفاوت دستی و دیجیتال در موقعیت های گوناگون
ـ سرپرستی قسمت طرح و چاپ کارگاه های طراحی لباس و مربوطه
ـ راه اندازی کارگاه چاپ پوشاک در بخش غیر دولتی (اعم از مصرفی و تزیینی)
ـ کنترل انطباق چاپ، طرح و رنگ
ـ ناظر کیفی طراحی چاپ پوشاک

مشاغل قابل احراز:
ـ کار در کارخانجات تولیدی پوشاک ـ واحد چاپ پوشاک
ـ کار در کارگاه های چاپ سیلک
ـ سرپرست واحدهای طراحی در چاپ ـ پوشاک

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو: (رشته تحصیلی دیپلم، گواهی سلامت…)
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه
داشتن ضوابط و شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور
سلامت حرکتی و جسمانی
نداشتن کوررنگی و نقص عضو موثر

بالا