نسخه آزمایشی
۲۲۱۱ بازدید

جهت دریافت دانشنامه ارائه مدارک ذیل الزامی می باشدو در صورت نقص مدرک امکان تحویل دانشنامه وجود نخواهد داشت .

مراحل صدور دانشنامه 

مدارک لازم :

آقایان :

۱- اصل گواهی موقت

۲- اصل کارت پایان خدمت یا اصل کارت دانشجویی مقطع بالاتر

۳- اصل شناسنامه یا  اصل کارت ملی

۴- یک قطعه تمبر جمهوری اسلامی ایران به ارزش ده هزار ریال (قابل تهیه در کلیه شعب بانک ملی )

۵- یک قطعه عکس ۴*۳ پرسنلی

۶- اصل دانشنامه صرفاً به خود شخص و یا وکیل قانونی وی تحویل می‌گردد.

۷- کپی اصل مدرک کاردانی برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی

۸- ارائه نامه تسویه وام دانشجویی از صندوق رفاه وزارت علوم

خانم ها :

۱- اصل گواهی موقت

۲- اصل شناسنامه یا  اصل کارت ملی

۳- یک قطعه تمبر جمهوری اسلامی ایران به ارزش ده هزار ریال (قابل تهیه در کلیه شعب بانک ملی )

۴- یک قطعه عکس ۴*۳ پرسنلی

۵- اصل دانشنامه صرفاً به خود شخص و یا وکیل قانونی وی تحویل می‌گردد

۶- اصل دانشنامه صرفاً به خود شخص و یا وکیل قانونی وی تحویل می‌گردد.

۷- کپی اصل مدرک کاردانی برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی

۸- ارائه نامه تسویه وام دانشجویی از صندوق رفاه وزارت علوم

بالا