نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج > آیین‌نامه‌های آموزشی و نظام وظیفه
۱۱۸۸ بازدید

قوانین و مقررات آموزشی

 دانلود فایل

 

دستورالعمل جامع نظام وظیفه

 دانلود فایل

 

نقل و انتقال دانشجو

 دانلود فایل

 

آخرین مهلت بررسی درخواست انتقال

 دانلود فایل

 

بالا