شیوه برگزاری کلاس ها از تاریخ ۳۰ بهمن ماه الی ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۰

با سلام و احترام به استحضار می رساند با توجه به جلسه هم اندیشی روسای مراکز آموزش علمی-کاربردی واحد استان البرز با حضور جناب آقای دکتر یوسفی رییس محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان البرز در روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه مبنی بر شیوه برگزاری کلاس ها با رعایت کامل سرفصل دروس(صرفٱ نظری،نظری-عملی،صرفٱ عملی) مطابق … ادامه خواندن شیوه برگزاری کلاس ها از تاریخ ۳۰ بهمن ماه الی ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۰