نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج > آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مدرسان
۲۴۸۳ بازدید
ضوابط و مقررات مرتبط با مدرسان

 دانلود فایل

 

آیین نامه بکارگیری مدرسان مراکز علمی کاربردی

 دانلود فایل

 

نحوه تشکیل و و ظایف کمیته های علمی تخصصی مدرسان خبره

 دانلود فایل

 

دستورالعمل درس کاربینی

 دانلود فایل

 

دستورالعمل درس کارورزی

 دانلود فایل

 

ثبت نمرات

 دانلود فایل

 

نحوه تکمیل پرونده و ارسال مدارک متقاضیان تدریس خبره/تجربی

 دانلود فایل

 

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

 دانلود فایل

 

ممنوعیت تدریس و تحصیل همزمان در یک مرکز علمی کاربردی

 دانلود فایل

 

مصوبه جذب-فعال نمودن کدهای غیرفعال مدرسان

 دانلود فایل

 

بالا