نسخه آزمایشی

ثبت نام دوره چرم(مصنوعات چرمی)

تعداد جلسات: ۱۰جلسه روزهای برگزاری: چهارشنبه ها زمان برگزاری: ۱۳ الی ۰۹ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان ها ۰۹۳۵۴۶۷۰۴۰۱) جهت […]

ثبت نام دوره طراحی لباس

تعداد جلسات: ۴۰ جلسه روزهای برگزاری: پنج شنبه ها زمان برگزاری: ۱۷ الی ۰۹ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان […]

ثبت نام دوره طراحی گرافیک

تعداد جلسات: ۴۰ جلسه روزهای برگزاری: پنج شنبه ها زمان برگزاری: ۱۵ الی ۰۹ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان […]

ثبت نام دوره طلاسازی

تعداد جلسات: ۴۰جلسه روزهای برگزاری: شنبه الی چهارشنبه زمان برگزاری: ۱۸ الی ۱۵ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:خردادماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان ها ۰۹۳۵۴۶۷۰۴۰۱) […]

ثبت نام دوره اتوکد(AUTOCAD)

تعداد جلسات: ۱۰جلسه روزهای برگزاری: پنج شنبه ها زمان برگزاری: ۱۵ الی ۱۲ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان ها ۰۹۳۵۴۶۷۰۴۰۱) […]

ثبت نام دوره معماری و دکوراسیون داخلی

تعداد جلسات: ۴۰ جلسه روزهای برگزاری: سه شنبه ها و پنج شنبه ها زمان برگزاری: ۲۰ الی ۱۴ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی […]

ثبت نام دوره تکنیک های نقاشی

تعداد جلسات: ۱۰جلسه روزهای برگزاری: پنج شنبه ها زمان برگزاری: ۱۴ الی ۰۹ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان ها ۰۹۳۵۴۶۷۰۴۰۱) […]

ثبت نام دوره جامع عکاسی

تعداد جلسات: ۴۰ جلسه روزهای برگزاری: پنج شنبه ها زمان برگزاری: ۱۵ الی ۰۹ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان […]

ثبت نام دوره عکاسی با موبایل

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه روزهای برگزاری: پنج شنبه زمان برگزاری: ۱۳ الی ۰۹ ظرفیت: ۱۰ نفر نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) شروع دوره:تیرماه ۱۴۰۳ جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان ها ۰۹۳۵۴۶۷۰۴۰۱) […]

ثبت نام دوره نقاشی کودکان

تعداد جلسات:۱۰جلسه  روزهای برگزاری:  یکشنبه  زمان برگزاری:۱۲:۰۰ الی ۹:۰۰ ظرفیت: ۱۰ نفر    نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) تاریخ شروع: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ تاریخ پایان: ۱۴۰۳/۰۵/۲۸   جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید. (در حال تکمیل ظرفیت – تعداد محدود) در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید. ۰۲۶۳۳۱۹۸ (راه ارتباطی در تمامی پیام رسان ها ۰۹۳۵۴۶۷۰۴۰۱) جهت مشاهده سایر […]

ثبت نام دوره دستیار دندانپزشک جهاددانشگاهی کرج

تعداد جلسات: ۱۰جلسه  روزهای برگزاری:  چهارشنبه زمان برگزاری: ۱۴:۰۰ الی ۸:۰۰ ظرفیت: ۲۰ نفر  گواهینامه پایان دوره: دارد (مدرک معتبر جهاددانشگاهی و قابل ترجمه) نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) تاریخ شروع: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ تاریخ پایان: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ جهت مشاهده معرفی دوره + سرفصل ها + پیش نیاز + مدرسین اینجا کلیک نمایید جهت ثبت نام […]

ثبت نام دوره تکنسین داروخانه و نسخه خوانی جهاددانشگاهی کرج

تعداد جلسات: ۱۰جلسه  روزهای برگزاری:  جمعه زمان برگزاری: ۱۵:۰۰ الی ۹:۰۰ ظرفیت: ۲۰ نفر  گواهینامه پایان دوره: دارد (مدرک معتبر جهاددانشگاهی و قابل ترجمه) نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) تاریخ شروع: ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ تاریخ پایان: ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ جهت مشاهده معرفی دوره + سرفصل ها + پیش نیاز + مدرسین اینجا کلیک نمایید جهت ثبت نام […]

ثبت نام دوره های آموزش زبان انگلیسی خردسالان-کودکان-نوجوانان-بزرگسالان جهاددانشگاهی کرج

با سلام/ فراگیران گرامی بر اساس تعیین سطح توسط سوپروایزر ثبت نام می گردند و پس از گذراندن دوره و قبولی در آزمون در ترم بعدی ثبت نام می شوند. دوره های خردسالان (TB 1– TB 3 / WP 1 – WP 3 / WP 1 – RU 3) دوره های کودکان (EK 1 – […]

ثبت نام دوره تربیت نیروی پذیرش آزمایشگاه تشخیص طبی جهاددانشگاهی کرج

تعداد جلسات: ۱۰جلسه  روزهای برگزاری:  پنجشنبه زمان برگزاری: ۱۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ظرفیت: ۲۰ نفر  گواهینامه پایان دوره: دارد (مدرک معتبر جهاددانشگاهی و قابل ترجمه) نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) تاریخ شروع: ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ تاریخ پایان: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ جهت مشاهده معرفی دوره + سرفصل ها + پیش نیاز + مدرسین اینجا کلیک نمایید جهت ثبت نام […]

تبت نام دوره کمک های اولیه و فوریت های پزشکی و تزریقات جهاددانشگاهی کرج

تعداد جلسات: ۱۰جلسه  روزهای برگزاری:  پنجشنبه زمان برگزاری: ۱۳:۰۰ الی ۰۸:۰۰ ظرفیت: ۲۰ نفر  گواهینامه پایان دوره: دارد (مدرک معتبر جهاددانشگاهی و قابل ترجمه) نوع دوره: حضوری (عظیمیه – میدان گلستان – خیابان میخک) تاریخ شروع: ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ تاریخ پایان: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ جهت مشاهده معرفی دوره + سرفصل ها + پیش نیاز + مدرسین اینجا کلیک نمایید جهت ثبت نام […]

بالا