نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   دانش آموختگان

لیست گواهینامه های موقت صادر شده ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

  دانش آموختگان گرامی می­ توانند جهت انجام امور فارغ التحصیلی روزهای یکشنبه (با هماهنگی قبلی)                 ساعت۱۲:۳۰-۹  الی ۱۴:۳۰-۱۳:۳۰  به دانشگاه مراجعه نمایند.   ***  لازم به ذکر است تحویل اصل گواهینامه موقت به شخص دانش آموخته یا وکیل قانونی ایشان با ارائه وکالتنامه محضری صورت می گیرد .   نام […]

لیست گواهینامه های موقت صادر شده

 دانش آموختگان گرامی می­ توانند جهت انجام امور فارغ التحصیلی روزهای یکشنبه ( با هماهنگی قبلی ) ، ساعت ۱۲:۳۰-۹  الی ۱۴:۳۰-۱۳:۳۰  به دانشگاه مراجعه نمایند.  *** لازم به ذکر است تحویل اصل گواهینامه موقت به شخص دانش آموخته یا وکیل قانونی ایشان با ارائه وکالتنامه محضری صورت می گیرد . نام نام خانوادگی رشته […]

بالا