نسخه آزمایشی
۲۴۹۳ بازدید

به اطلاع می رساند

۱- مشکل ورود به سامانه آموزش مجازی جهاددانشگاهی(امجد) برای برخی از دانشجویان مغایرتی برطرف گردید،

۲- دانشجویانی که جهت دریافت برنامه هفتگی کلاس های خود به سرکار خانم قاسمی مراجعه نموده اند، تا برطرف شدن مشکل مغایرت مطابق با برنامه هفتگی در کلاس ها حضور داشته باشند.

۳- کلاس های این دسته از دانشجویان تا روز چهارشنبه به سامانه اضافه خواهد شد

۴-نام کاربری  و رمز عبور دانشجویان مغایرتی برای ورود به سامانه آموزش مجازی جهاددانشگاهی(امجد) به شرح ذیل می باشد

سامانه آموزش مجازی جهاددانشگاهی(امجد)

نام و نام خانوادگی نام کاربری رمز عبور
پرهام ملکیان ۳۳۵۰۳۲۹۴۴۶ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۱۶
بهزاد موسی زاده کلش ۲۴۷۱۵۵۱۴ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۲۷
امیر عبدل محمدی ۴۹۰۰۸۰۷۵۱۶ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۸۶
نفیسه اسدی بهادران ۳۱۲۳۳۷۷۸۷ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۲۰
مهدی همراهی ۳۸۶۱۰۷۹۴۴۵ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۸۲
زهرا مهرنیا ۳۲۳۳۰۷۳۸۸ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۳۱
غزاله باقری ۴۹۰۱۰۳۸۰۶۰ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۶
پریا آشناگر ۱۸۱۰۵۹۴۴۶۴ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۲۷
معصومه امینی ۷۲۲۷۴۱۷۴ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۰
روژینا معتمدی فر ۱۱۰۰۳۶۸۰۸ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۰۶
سحر غلامی ۳۲۳۴۹۵۸۰۱ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۰۵
محمدرضا هاشمی ۳۲۰۲۷۵۲۱۳ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۷۸
غزاله بختیاری ۱۷۲۷۸۰۶۶ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۷
امید حاجی حسینلو ۳۱۰۹۸۶۶۲۱ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۲۴
سیدیاشار موسوی فرج زاده ۳۱۲۵۴۰۸۹۲ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۲۵
الهه حکیمی فر ۲۲۰۰۶۴۵۶۲۷ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۴۴
نسترن حیدریان ۴۵۶۰۲۸۴۲۰۲ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۴۹
سمانه آزادی ۳۱۱۰۱۰۴۵۸ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۶
مینا حیدری ۲۱۴۶۹۴۶۶ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۴۷
سینا مینائی صبور ۳۸۶۱۱۹۵۲۳۲ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۴۶
محمد معصومی مقدم ۵۱۲۰۲۵۱۴ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۰۹
شایان هاشم نژاد ۴۹۲۰۰۷۰۶۳ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۷۷
علی صفری ۳۱۲۴۱۵۵۹۱ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۶۶
هدیه عاملی بافنده ۴۹۰۱۰۴۴۴۱۹ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۷۷
درسا بهروز ۳۱۲۴۳۱۸۲۱ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۷۰
نگین سادات صادقی ۲۴۲۰۵۹۲۳ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۵۵
یاسمین نعیمی راد ۵۵۶۰۷۳۱۶۴۱ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۶۱
مهدی عین اللهی بفراجرد ۲۱۸۰۸۳۳۳ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۰۱
سعید زارع ۴۹۰۰۴۶۳۴۶۹ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۹۸
مهسا قهرمانی ۳۱۲۳۴۰۹۳۱ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۵۱
فائزه محبی راشد ۳۱۲۴۷۰۶۸۱ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۸۵
مریم مشمول امراله ۳۲۳۵۴۲۷۰۰ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۹۱
سهیل نجفی ۳۱۲۳۲۴۸۱۲ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۶۰۱۰۳
یوسف هادوی نیا ۱۷۴۳۴۶۰۶۰۰ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۶۰۱۱۰
مهدیه مرزبان ۴۸۴۰۰۰۱۵۸۸ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۰۲
ثریا اکبری ۳۲۳۶۷۹۳۵۸ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۲۰
مهناز انگوتی ۱۵۲۰۳۷۳۱۱۲ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۲۶
سجاد اولنج ۲۱۱۸۳۰۷۴ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۲۷
صبا ملاآقابابائی ۳۱۱۹۰۵۸۲۱ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۱۲
زهرا مروت خواه ۳۱۲۲۰۰۴۸۱ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۰۳
محمد دانشور ۳۱۱۵۸۹۳۷۵ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۹
پریسا سبزه علی تورانپشتی ۳۱۲۰۵۲۴۷۲ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۰
مهدی رحمانی زاده ۴۹۶۹۲۲۱۸۳۹ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۹۷
شمسی قادری ۲۸۹۹۱۰۶۴۶۵ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۶۶
آذین ثابت ۱۷۴۳۱۷۱۳۳۱ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۶۴
مینا ناصری کیا ۴۹۱۱۷۴۸۶۵۶ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۲۶
مهدیه الفیده ۳۱۲۰۵۳۰۹۶ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۲۱
پرویز گرامی نبی کندی ۶۷۷۰۰۱۸۰۹۸ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۸۱
غزاله شیرازیانی ۳۱۱۵۷۴۵۳۱ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۰
مریم بحرکاظمی ۲۵۹۳۹۱۵۰۹۹ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۶
فاطمه محمدی ۳۱۱۴۷۷۴۲۹ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۹۷
ناهید رضائی مقدم رشوانلو ۸۲۰۱۵۷۱۷۱ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۷
حامد بهاری نژاد ۷۳۵۵۷۶۹۲ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۳
محمدجواد نصرت زاده ۸۰۰۴۹۲۴۹ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۶۲
مهناز آزادی ۳۷۸۰۰۹۸۰۶۷ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۵
جواد لطفی زاده ماتک ۲۶۷۹۷۸۷۶۱۷ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۳
سیدمحمد حسام زاده حجازی ۳۱۰۳۵۱۱۶۲ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۵
شقایق رحمن علی ۶۳۵۳۸۰۳۲ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۴
شقایق حیدری ۳۱۱۸۳۰۱۱۰ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۷
مهسا رضائی کلوانی ۳۱۲۱۴۸۰۲۱ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۶
راحله باقری ۳۸۱۸۱۳۰۹۶ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۱
فاطمه بهرامی ۳۱۲۰۰۸۶۱۹ ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۴

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا