نسخه آزمایشی
۴۳۸ بازدید

 دانش آموختگان گرامی می­ توانند جهت انجام امور فارغ التحصیلی روزهای یکشنبه ( با هماهنگی قبلی ) ، ساعت ۱۲:۳۰-۹  الی ۱۴:۳۰-۱۳:۳۰  به دانشگاه مراجعه نمایند.

 *** لازم به ذکر است تحویل اصل گواهینامه موقت به شخص دانش آموخته یا وکیل قانونی ایشان با ارائه وکالتنامه محضری صورت می گیرد .

نام نام خانوادگی رشته شماره دانشجویی
ندا سبزی کاردانی حرفه ای امور بورس ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۳۴
امیرعلی قائمی کوران کردیه کاردانی حرفه ای امور فرهنگی ۹۵۱۳۸۱۲۰۱۷۰۴۳۴
حدیثه بهمنی کاردانی حرفه ای انیمیشن ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۰۲۷
علی مورج کاردانی حرفه ای انیمیشن ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۸۸
عارفه رعیت زاده کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۰۳۰
فاطمه عباسی کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۲۳۷
مریم نادری کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۲۴۹
آیدا کرجی کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۳۵۱
سارا کوکبی دلاور کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۵۶۳
صباسادات دبیری نجف آبادی کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۲۵۵
مینا آتشگاهی پور کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۰۶
مهسا آتشگاهی پور کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۰۷
فرناز بابازاده شبانلو کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۴۱
صدیقه بهاگیر کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۵
هانیه تاجیک کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۹
زهرا سرخهءزاده کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۴۹
حدیثه شوندی کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۶۴
شبنم صبحی کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۷۰
سیده پریسا عربی کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۹۰
مهرآذین غفوری کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۰۴
هانیه فرشیدپور کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۱۶
ملیکا مدیرروستا کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۷۱
یاسمن یاراحمدی کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۰
ثریا اکبری کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۴۰
سیدکمال موسوی پی کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۰۵
عطیه اکبری کاردانی حرفه ای عکاسی خبری ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۶
محمدمهدی پورعرب کاردانی حرفه ای عکاسی خبری ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۷
ژیلا علی عسکری کاردانی حرفه ای گریم ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۳۷۰
پریسا چهره سای جنکی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۹
پارسا ناصربخت کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۹۷
هیوا رستمی کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۶
معصومه ملائی کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۴۰
امیرمحمد فرخ زادنیا کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۲۹۷
آذین ثابت کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۴۶۳
مهدیه الفیده کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۴۶۴
الیکا اکبری کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۷
نیلوفر فرهمندپور کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۴۶
مریم حیدری کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۲
نسیم عتیقی مقدم کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۲۱
زهرا فاقعی شیره جینی کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۷
شهره محمدزاده کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۶۷
نگین ملکی کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۷۴
سروش حاجی محمودیان دباغ کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۸۷
فرزانه فیاضی کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۲۰
دلارام لوائی کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۶۱
ملیکا اسکندری کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۶
نگار خدادادی روشناوند کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۵۸
طاهره محمودی کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۰۲
سهیل نظری کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۱۰
حسین ولی پورنورعلی کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۱۱
مینا ناصری کیا کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلی ۹۷۱۱۴۰۴۰۱۷۰۰۵۶
حمیدرضا رسول نژادجوریانی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۵۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۷
رضا مهدی دوست کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۵۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۴۸
آرشام وثیق مقدم کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۵۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۱
مهران فرید کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۸
فاطمه مختارنژاد کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۴۴
ملیکا نوری کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۳۹
شقایق ایل بیگی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۰۴۴
مهدیه مباشرامینی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۱۱۷
صبا ملا آقا بابائی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۱۳۰
مهدی بهرامی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۳۹۱
مریم سادات فاطمی وشکاسوقی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۴۷۴
شادی علیزاده کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۵۲۱
معصومه الیاسی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۸
سجاد اولنج کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۲۳
مهدیه ترابی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۴۳
علی حکیم زاده کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۰
تینا زمانی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۸۹
نغمه صفائی اسطلخی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۲
عباس کلوری کلور کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۵۶
مائده اجاقلو کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۰۹
شادی افخمی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۲۶
علی پیرهادی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۷
مریم حسینیان زاده کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۹
سمیرا محمدی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۶۶
مهتاب میرزائی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۹۸
سارا سپهرنیا کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۴۲۳۸۱۲۰۱۷۰۰۷۵
مهدخت خورشیدفرد کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۵۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۰
فاطمه قطبی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۵۱۳۸۱۲۰۱۷۰۳۵۹
زهرا داسه پی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۱۸۸
فاطمه فراری شاه بخش کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۳۴۶
حنانه بابائی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۳۴۹
فهیمه فرهودی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۵۱۵
محمد اقائی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۱
بنت الهدی باوندپور کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۴۵
باربد بهرامی منجمی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۶
ستاره سلطان زاده کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۵۱
سعید عمران زاده کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۹۹
شقایق فرجی پور کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۱۳
محمدعلی قصاب زاده سریزدی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۳۳
محمدعلی قلیچ پور کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۳۴
محیا اسماعیلی صادقی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۹
صبا پرنیان کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۴۶
امیرحسین محمدی نصرآبادی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۰۱
مریم مقدمی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۰۴
مهری ترکاشوند کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی ۹۳۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۷
مریم نجف پور کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۹
معصومه مهری کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۷۴
آیدا زرنوشه فراهانی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۱
اکرم ابراهیمی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۰۵
معصومه حسین نیا کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۱
مینا درکهء کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۵
محمدرضا خدری دشتستان کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۳۷
میثم حیدریان کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۴۵
مهسا رضائی کلوانی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۵۲
معصومه مشایخ کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۱۱۴
سجاد غلامی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۸۷
ستار قلی زاده کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۴۹
الهام مصطفی پور کاردانی فنی معماری-معماری شهری ۹۵۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۴۴
علیرضا شادمان اصل کاردانی فنی معماری-معماری شهری ۹۵۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۵۷
محمدعلی غفاری کاردانی فنی معماری-معماری شهری ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۸۹
شقایق احمدی اصل کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۳
حسین جوادی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۳۶
محسن حیدرعلی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۴۴
مهران علیرضای لواسانی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۸۵
فاطمه محمودی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۱۱۰
محمد اسمعیلی صیقلاهی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۴
فاطمه بهرامی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۳
نادیا جعفری اوجقاز کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۷
شقایق حیدری کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۲
فرشته ولی پورگنجی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۷۱
مهدی نجاتی جید کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۷۷
علی رضا محبی کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۹۰۴۰۲
فاطمه سیاری کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس اجتماعی و مشاغل ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۹۰۰۷۵
سپیده ناصربخت کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات ۹۵۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۸
مهرآفرین برفهء کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۵
افروز رشیدی کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۹
پرویز مهدوی آسیابر کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۲
نرگس سادات معصومی لاری کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانه ۹۵۱۳۸۱۲۰۱۹۰۲۳۱
امید رادپور کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانه ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۷
سحر سعیدی مقدم کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانه ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۳
مسعود جمشیدیان کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانه ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۰
شیما شهبازی کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانه ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۷۴
مهرزاد سبزواری کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی ۹۵۱۳۸۱۲۰۱۹۰۱۲۲
فاطمه مویدی قورقچی کارشناسی حرفه ای گرافیک-گرافیک ۸۸۶۹۳۷۲۰۴۷
سیدیوسف موسوی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی ۹۴۱۳۸۱۲۰۱۹۰۴۴۲
حسن فرج زاده کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۹۰۳۸۹
فرزانه محمدی کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۱
سپهر کاظم پورتبریزی کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۹۰۳۹۱
فرنوش نوری زاده گلنگشی کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۹۶
رضا اصلان زاده کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۰۹
شکیلا سراج ماهر کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۸
آیلار سعیدی طوین کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۶۲
نازنین قلی زاده کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۰۲
زهرا منجم کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۲۴
مهرنوش نصیری کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۷
نسرین ویسی کارشناسی حرفه ای نقاشی-نقاشی ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۹۳
ندا نیکومنش کارشناسی حرفه ای نقاشی-نقاشی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۴۳
فریبا رخستی لطفی کارشناسی حرفه ای نقاشی-نقاشی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۷
سمانه رئوف گرافیک-تصویرسازی ۸۹۶۹۳۷۲۱۳۴
سعید کاتبی بنیسی مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۲
مرتضی مرادیان مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۱
حسین امانی مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۰
محمدرضا بیات مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۰
علیرضا کوهستانی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۹۹
محمّد ابراهیم زاده مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۱
حسین اسدی مهر مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۶
فریبا پورحسن مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۱
مصطفی خلیجی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۱
زهره مالمیر مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۷
زهرا بهمن پور مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۹
فاطمه پاشائی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۱
محبوبه حسن وند مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۹
زهرا شیرعلی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۴
سمیّه صابری نیا مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۵
معین طلوعی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۷
الهام فضلی چنارلق مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۱
معصومه عزیزی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۶۹

 

برچسب ها:

دانش آموختگان2

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا