نسخه آزمایشی
۳۹۲ بازدید

  دانش آموختگان گرامی می توانند جهت انجام امور دانش آموختگی روزهای یکشنبه(با هماهنگی قبلی)از ساعت ۱۲:۳۰-۹ الی ۱۴:۳۰-۱۳:۳۰ به دانشگاه مراجعه نمایند.

 

*** لازم به ذکر است تحویل اصل گواهینامه موقت به شخص دانش آموخته یا وکیل قانونی ایشان با ارائه وکالت نامه محضری صورت می گیرد.

ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی
۱ صفا مختاری ۹۵۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۲۶
۲ محمّدهادی تورانلو ۹۵۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۵
۳ بیتا اسلامی ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۹۰
۴ ماهان دخت قاسم نژاد ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۸
۵ محمدحسین مرادپور ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۰۷۸
۶ زینب جبرائیل زاد فرد ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۲۱۴
۷ ماجده شاکری راد ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۵۵۳
۸ سارا تدین ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۷۰۵۶۲
۹ علیرضا گرشاسبی ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۹۰۱۷۸
۱۰ سارا وطن دوست ۹۶۱۳۸۱۲۰۱۹۰۴۱۸
۱۱ سینا تفضلی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۶
۱۲ علی توسلیان ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۳۰
۱۳ پریسا معظمی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۱۱۶
۱۴ عطیه اکبری ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۶
۱۵ سپیده بختیاری ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۰
۱۶ متینا چراغی زنجانی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۱
۱۷ خاتون عبدالرحیمی انزابی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۹
۱۸ محترم کوچک پور ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۵۷
۱۹ محمدرضا مسعودی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۷۱
۲۰ فاطمه جمالی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۲۵
۲۱ مُنا حلیم پور ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۰
۲۲ الناز ساکت ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۰
۲۳ علی یاریقلی ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۱۰۰
۲۴ شکوفه اردانی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۸
۲۵ پریسا حبیبی بابائی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۸۸
۲۶ مریم دین پژوه ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۲۱
۲۷ سوگل سعیدی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۵۰
۲۸ فاطمه طاهری زاده ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۷۷
۲۹ مریم علی شیری مسینان ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۹۷
۳۰ فاطمه کرمی خشک آباد ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۵۰
۳۱ کیوان محمدیان نمینی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۶۸
۳۲ پگاه مهرانی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۹۵
۳۳ محدثه وثاقتی روشن ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۱۹
۳۴ نگین هاشمی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۲۷
۳۵ امیرمهدی عیوضی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۷۹
۳۶ سیده فرناز فاطمی انرجان ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۸۱
۳۷ مانا قبادی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۸۴
۳۸ نعیمه گرگین کرجی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۹۲
۳۹ راضیه محمدی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۹۹
۴۰ امین توفیقی تمبی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۵
۴۱ سید یاور حسینی نسب ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۱
۴۲ محمدحسین دهقانی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۹
۴۳ زینب شاه مراد ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۳
۴۴ زهرا مهدی زاده فرد ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۹
۴۵ کمیل بختیار ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۶۴
۴۶ مهدی آله پناه ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۰۳
۴۷ وحید دولتی سلیمانلو ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۲
۴۸ لیلا رهبری ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۳
۴۹ امیرحسین سعادت مندمنشادی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۶۱
۵۰ نرجس شیبانی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۷۵
۵۱ نعیمه سادات عبدالبقائی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۴
۵۲ سیدحسین عربی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۶
۵۳ فریده علی بخشی ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۹
۵۴ سیدکریم موسوی خلیله ده ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۶۵
۵۵ آرش مرادی ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۵۰
۵۶ زهرا اسماعیلی باویل علیائی ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۰۷

برچسب ها:

فارغ التحصیلان2

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا