نسخه آزمایشی
۱۶۳ بازدید

به اطلاع دانشجویان ثبت نام مشروط می رساند،اسامی زیر با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت ثبت نام مشروط در سامانه هم آوا را دارند،هر چه سریع تر نسبت به انجام امور فارغ التحصیلی و صدور مدرک کاردانی خود از محل تحصیل اقدام نمایند.در غیر این صورت اجازه انتخاب واحد در ترم ۲ مقطع کارشناسی (ترم بهمن ۱۴۰۱) را نخواهند داشت و تمام عواقب آن برعهده شخص دانشجو می باشد.

 

ردیف نام نام‌خانوادگی شماره دانشجویی رشته
۱ محمدرضا پورناجی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۲ کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی امور قضایی
۲ علیرضا طاهری ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۹ کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی امور قضایی
۳ ابراهیم قارلقی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۷۶ کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی امور قضایی
۴ علی ملکی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۱۱ کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی امور قضایی
۵ علی گودرزی ۴۰۱۱۶۷۰۰۲۱۹۰۰۸۶ کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی امور قضایی
۶ پدرام نوروزی دانشجوی مغایرتی کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی امور قضایی
۷ محمد عزیزی دانشجوی مغایرتی کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی امور قضایی
۸ محمدامین امیدی حسین آبادی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۲۷ کارشناسی حرفه ای طراحی گرافیک- رسانه های چاپی
۹ آرش علی میرزائی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۳ کارشناسی حرفه ای طراحی گرافیک- رسانه های چاپی
۱۰ مهدیه میرالی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۲۱ کارشناسی حرفه ای طراحی گرافیک- رسانه های چاپی
۱۱ آرزو بابائی آزادقزوینی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۳ کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس اجتماعی و مشاغل
۱۲ شقایق فتح علی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۶۴ کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس اجتماعی و مشاغل
۱۳ محدثه محمدی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۰۱ کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس اجتماعی و مشاغل
۱۴ آیه گرشاسبی دانشجوی مغایرتی کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس اجتماعی و مشاغل
۱۵ اعظم زادحیدر ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۰۷ کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت
۱۶ نوشین شیرین ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۰ کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت
۱۷ شهلا قاضی خانلوی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۷۸ کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت
۱۸ سیده فاطمه موسوی عباس آبادی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۱۸ کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت
۱۹ کیانا وثیقی مقدم ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۴۲ کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت
۲۰ معصومه کارخانه دانشجوی مغایرتی کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت
۲۱ شکوه خسروی آدینه وند دانشجوی مغایرتی کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت
۲۲ عبدالرضا افشین مهر ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۱۷ کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات
۲۳ محمد حسنی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۶۹ کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات
۲۴ پریسا سرلک ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۶ کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات
۲۵ لیلا طوفانی کلیشمی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۴۱ کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات
۲۶ فاطمه نوروزی ازبرمی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۳۸ کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات
۲۷ کیمیا یوسفی رامندی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۵۲ کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات
۲۸ مریم امامی دانشجوی مغایرتی کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات
۲۹ معصومه سیلاخوری کاردر دانشجوی مغایرتی کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات
۳۰ اسماعیل ترابی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۴ کارشناسی حرفه ای مترجمی-خبر انگلیسی
۳۱ مهدیه عبدالملکی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۴۵ کارشناسی حرفه ای مترجمی-خبر انگلیسی
۳۲ رقیه فنانی شندی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۷۲ کارشناسی حرفه ای مترجمی-خبر انگلیسی
۳۳ زهرا مجیدی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۹۹ کارشناسی حرفه ای مترجمی-خبر انگلیسی
۳۴ فرنوش باقری ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۶ کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۳۵ غزاله بختیاری ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۸ کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۳۶ جواد بورد ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۲ کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۳۷ آرمین تیموری ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۷ کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۳۸ فاطمه شیخی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۲۹ کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۳۹ سیدیاشار موسوی فرج زاده ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۱۹ کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۴۰ علی نورالهی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۳۶ کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۴۱ فاطمه زینی دانشجوی مغایرتی کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۴۲ بهار بردیامهر ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۱ کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
۴۳ نسترن حیدریان ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۷۷ کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
۴۴ حسین دبیر ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۸ کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
۴۵ شیرین قادری ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۷۵ کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
۴۶ محدثه قاسمی متهور ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۷۷ کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
۴۷ الهام السادات موسوی سیاوشکلائی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۱۷ کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
۴۸ سمانه آزادی دانشجوی مغایرتی کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
۴۹ میترا کاشانی نسب دانشجوی مغایرتی کارشناسی حرفه ای نقاشی-نقاشی
۵۰ فاطمه نجفی علویجه ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۳۱ کارشناسی حرفه ای هنرهای دیجیتال-گرافیک متحرک
۵۱ ناهید اعتضادالسلطنه ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۲ مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
۵۲ زهرا پهلوان سیدآقا ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۵ مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
۵۳ سحر جیررودنژاد ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۸ مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
۵۴ طاهره غلامی ۴۰۱۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۰ مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
۵۵ فائزه عسگریان دانشجوی مغایرتی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا