اطلاعیه کارورزی نیمسال مهرماه ۱۴۰۳-۱۴۰۲

مرحله اول:(تعیین و اعلام محل کارورزی) دانشجویان می بایست ضمن مطالعه (دستور العمل کارورزی) ، مطابق با رشته تحصیلی،مشخصات کامل محل کارورزی رادر(سامانه کارورزی(لینک) اعلام نمایند. ♦مهلت ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی تا تاریخ  ۱۴۰۲/۰۷/۲۸می باشد. تذکر۱: در ورود اطلاعات در سامانه کارورزی دقت نمایید.(مسئولیت درج هرگونه اطلاعات اشتباه بر عهده شخص دانشجو می باشد) تذکر۲: عدم ثبت به … ادامه خواندن اطلاعیه کارورزی نیمسال مهرماه ۱۴۰۳-۱۴۰۲