نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج > اخبار مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج > اخبار آموزشی > اطلاعیه تکمیل کسری مدارک دانشجویان کاردانی ورودی نیمسال ۲-۹۹
۴۰۲ بازدید

کاردانی حرفه ای طراحی لباس

کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی

دانشجویان گرامی کلیه مدارک  فیزیکی پرونده شما بررسی شده است. لذا در لیست زیر کسری مدارک خود را بررسی نموده و تا شروع انتخاب واحد  ترم جدید  مدارک خود را  به کارشناس رشته خانم طالبی تحویل دهید.درصورت عدم پیگیری دانشجو  دسترسی به سامانه هم آوا بسته خواهد شد و عواقب آن به عهده شخص می باشد.

نام نام‌خانوادگی رشته کسری مدارک
معصومه افشارصاحب اختیار کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۲سری کپی کارت ملی
الهام امامی کاردانی حرفه ای طراحی لباس تایید تحصیلی (دارای نقص می باشد)
لیلا حقیقی کاردانی حرفه ای طراحی لباس تایید تحصیلی
هانیه خانمحمدی کاردانی حرفه ای طراحی لباس اصل مدرک
ساجده خاوری کاردانی حرفه ای طراحی لباس تایید تحصیلی (دارای نقص می باشد)
حانیه رستمی کاردانی حرفه ای طراحی لباس اصل مدرک
فاطمه رمضانی کاردانی حرفه ای طراحی لباس اصل مدرک
فرشته زمانی بلوکانی کاردانی حرفه ای طراحی لباس اصل مدرک-۲سری کپی کارت ملی -تایید تحصیلی
بهنوش سلطان آبادی کاردانی حرفه ای طراحی لباس اصل مدرک-تایید تحصیلی
مژگان محلاتی کاردانی حرفه ای طراحی لباس تایید تحصیلی
مینا نجفی کاردانی حرفه ای طراحی لباس تایید تحصیلی
آیلین نصیری ابلی کاردانی حرفه ای طراحی لباس اصل مدرک-تایید تحصیلی
زهرا هشیارطهرانی کاردانی حرفه ای طراحی لباس اصل مدرک
فاطمه اژیر کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی ۶قطعه عکس -تایید تحصیلی
هانیه ترک دهنو کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی دو سری کپی شناسنامه
متینه جعفری دره چی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی دو سری کپی شناسنامه -تایید تحصیلی
حسین حسنلو کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی اصل مدرک تحصیلی
مهسا حسینیان زاده کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید تحصیلی اقدام نکرده
علیرضا حیدرزاده کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی اصل مدرک  تحصیلی-تایید تحصیلی اقدام نکرده
محمد راستی طاقی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی (دارای نقص می باشد) ۶قطعه عکس -تایید تحصیلی
مهرداد رحیمی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی          اصل مدرک   ۶قطعه عکس -تایید تحصیلی(دارای نقص می باشد)
مهنا رضائی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید تحصیلی(دارای نقص می باشد)
مائده رهبرجوبنه کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید تحصیلی(دارای نقص می باشد)
نرجس صانعی تتماج کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی اصل مدرک
محدثه صبوری کارخانه کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی   -تایید تحصیلی اقدام نکرده    ۶ قطعه عکس با حجاب مصوب
سودابه فلاح نژاد کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی     ۶ قطعه عکس با حجاب مصوب
کامیار کاظمی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید تحصیلی(دارای نقص می باشد)
نسیم مجیدی چومالو کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی ۴قطعه عکس
بهارک محمدی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی اصل مدرک
رقیه السادات میرافضلی سریزدی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید تحصیلی اقدام نکرده
فاطمه ناصربخت کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید تحصیلی در حال بررسی می باشد
بردیا نظری کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید تحصیلی(دارای نقص می باشد)
صدیقه نویدی سطلسری کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی تایید تحصیلی(دارای نقص می باشد)
متین ابراهیمی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی اصل مدرک  تحصیلی
بهاره ادیبان کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی تایید تحصیلی در حال بررسی می باشد
علیرضا بخشعلی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی ۲سری کپی کارت ملی
مبینا بردبار کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی اصل مدرک
زهرا بهادری کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی تایید تحصیلی اقدام نکرده
محمد ترکمند کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی تایید تحصیلی(دارای نقص می باشد)
کیمیا دریائی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی دو سری کپی کارت ملی -اصل مدرک
زهرا زارعی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی دو سری کپی کارت ملی -تایید تحصیلی-اصل مدرک
سیدامیر سیدین کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی اصل مدرک  تحصیلی
مهدیس طالب لو کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی اصل مدرک  تحصیلی
لیلا عطائی کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی تایید تحصیلی(دارای نقص می باشد)
الهام نیکومنش کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسی تایید تحصیلی اقدام نکرده

برچسب ها:

کسری مدارک6

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا